Jak pracuji

Zaměřuji se především na párovou terapii, zkušenosti mám také s individuální a rodinnou terapií. S dětmi individuálně nepracuji, pouze v rámci rodinné terapie v kontextu jejich rodinného systému.

Na úvodním setkání si s klienty ujasňuji vzájemná očekávání. Potřebuji zmapovat širší kontext potíží a udělat si alespoň rámcovou představu o tom, co by mělo být výsledkem naší spolupráce. Toto mapování může někdy trvat i déle, zpravidla však ne více než 3 setkání. Pokud obě strany chtějí po těchto úvodních setkáních pokračovat, dohodneme si časový rámec a frekvenci setkávání. Délka spolupráce se odvíjí mimo jiné od toho, zda klientovi přináší úlevu a užitek, což si průběžně ověřuji.