Co nabízím

Individuální poradenství

Nabízím individuální psychologické poradenství pro dospělé v oblasti osobních, vztahových či výchovných obtíží. V závislosti na typu obtíží může být poradenství buď jednorázové (1 sezení), krátkodobé (2 – 5 sezení) anebo dlouhodobé (5 a více sezení). Frenkvence setkávání a délka spolupráce se nastavuje podle aktuálních potřeb a možností klienta, vždy po vzájemné dohodě.

Párové poradenství

Nabízím vztahové poradenství pro sezdané i nesezdané páry jednak preventivní a jednak v situacích partnerské/manželské krize. Do párového poradenství spadá také problematika rozchodů a rozvodů. Mohu Vám pomoci projít rozchodem či rozvodem důstojně a minimalizovat tak negativní psychický dopad jak na Váš osobní život, tak také na život Vašich dětí.

Rodinné poradenství

Nabízím také společnou terapii rodičů a dětí (od 6 let), ať už v dyádě rodič-dítě anebo formou rodinné terapie více členů rodiny. Touto formou lze účinně řešit jak vztahové, tak výchovné potíže. Specifickou kapitolou rodinného poradenství je téma tzv. patchworkových rodin, se kterým mám bohaté profesní zkušenosti z doby, kdy jsem působila v manželské a rodinné poradně.

S dětmi samostatně nepracuji, ale mohu doporučit erudované kolegy a kolegyně:

Mgr. Ing. Helena Janíková

Mgr. Radka Šebelová

Petr Sakař, Ph.D.